W piątek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Projekt został odesłany do dalszych prac w połączonych komisjach: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gospodarki i Rozwoju.

Jak podkreślił w piątek w Sejmie wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, projekt ma na celu wdrożenie do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych.

Wskazał, że przesłanką przyjęcia ustawy jest przede wszystkim wyeliminowanie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej przez największe podmioty rynku, czego skutki są największe pod względem zarówno finansowym, jak i liczby podmiotów, których dotyczą.

Bartosik dodał, że zgodnie z unijną dyrektywą państwa członkowskie będą mogły utrzymać określone lub wprowadzić bardziej rygorystyczne zasady, w tym rozszerzyć zakres podmiotowy czy listę nieuczciwych praktyk.

Jak przypomniał, w Polsce w 2017 r. weszły w życie przepisy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Ustawa określa zasady i tryb przeciwdziałania, w celu ochrony interesu publicznego, praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową przez nabywców produktów rolnych lub spożywczych lub dostawców tych produktów, jeżeli wywołuje lub może to wywołać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. "W 2018 r. został opracowany wzór umowy kontraktacyjnej" - dodał.

Odpowiadając na zarzuty posłów opozycji, że projekt trafił do Sejmu w ostatniej chwili, Bartosik zaznaczył, że to m.in. z powodu przedłużenia procesu konsultacji społecznych oraz dużego zainteresowania podmiotów gospodarczych. Jak podkreślił, ustawa powinna wejść w życie 1 listopada 2021 roku, i tak się stanie.