Prokurator Piotr Sitarski z Prokuratury Okręgowej w Lublinie powiedział w czwartek PAP, że po analizie zgromadzonego materiału prokurator wydał decyzję o umorzeniu śledztwa wobec "braku znamion czynu zabronionego", co oznacza, że w żadnym z opisanych czynów nie doszło do przestępstwa.

Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożyło w sierpniu 2016 r. CBA, po kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Dotyczyło ono podejrzenia popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przez władze województwa poprzez wydanie decyzji uznających dziewięć podmiotów za grupy producenckie (m.in. owoców i warzyw) w sytuacji, gdy nie spełniały one warunków. Uznanie za grupy producenckie umożliwiło tym podmiotom uzyskanie dotacji wypłaconych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w łącznej wysokości blisko 25 mln zł. Do przestępstw tych miało dochodzić w latach 2010 - 2013.

Sitarski powiedział, że śledztwo obejmowało 17 czynów, z których część dotyczyła przestępstw urzędniczych - niedopełnienia obowiązków, przekroczenia uprawnień - a część wyłudzenia dotacji. Prokurator w żadnym przypadku nie dopatrzył się przestępstwa.

Sitarski dodał, że postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne, zażalenie na to postanowienie przysługuje stronom pokrzywdzonym. Status pokrzywdzonych w tej sprawie mają sejmik woj. lubelskiego oraz lubelski oddział ARiMR.

Prokuratura prowadzi jeszcze inne śledztwa wszczęte na skutek zawiadomienia CBA po przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Lublinie. Jedno z nich dotyczy zaniechania naliczania kar umownych wynikających z umowy zawartej przez Urząd Marszałkowski z wykonawcą projektu informatyzacji administracji w urzędzie, co spowodowało szkodę w wysokości ponad 500 tys. zł. Śledztwo to prowadzi Prokuratura Rejonowa Lublin-Północ w Lublinie.

Prokuratura Rejonowa Lublin-Południe prowadzi natomiast śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego przestępstwa wytworzenia opatrzonej datą wsteczną dokumentacji oraz zakwalifikowania podmiotu na misję gospodarczą niezgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi, co spowodowało szkodę w wysokości ponad 11 tys. zł.

CBA złożyło też zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez prezesa Portu Lotniczego Lublin SA, który w celu uzyskania zamówienia publicznego miał poświadczyć nieprawdę w dokumentach przetargowych. Prokuratura dołączyła to zawiadomienie do prowadzonego już w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie śledztwa dot. nieprawidłowości na lotnisku.