Krajowa Rada Izb Rolniczych dwukrotnie już występowała do Zbigniewa Ziobry – jako Prokuratora Krajowego i Ministra sprawiedliwości – w imieniu 800 rolników, którzy nie otrzymali należności za ziarno dostarczone Grupie „Ziarno” w Cichoradzu w powiecie toruńskim, w województwie kujawsko-pomorskim. KRIR domagał się, by Prokuratur Krajowy objął szczególnym nadzorem prowadzone postępowanie, a co za tym idzie przyspieszył je i doprowadził do ukarania winnych.

Jak argumentowali samorządowcy, poszkodowani rolnicy do dziś nie otrzymali należności za odstawione zboże i rzepak, a starta ta odbiła się zarówno na dalszej działalności ich gospodarstw, jak i sytuacji finansowej ich rodzin. Postępowanie w tej sprawie przebiega - w opinii rolników - w ślimaczym tempie, od wielu miesięcy nie posuwając się z miejsca, co pozwala wątpić w skuteczność i wydolność wymiaru sprawiedliwości.

Pisma KRIR datowane były na 20 października i 3 listopada br. Na ostatni apel samorządu rolniczego do Ministra Sprawiedliwości odpowiedzi udzieliła Prokuratura Regionalna w Gdańsku. Czytamy w niej:

"Z uwagi na przekazaną z Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej kopię Pana korespondencji z dnia 03 listopada 2021 roku, która dotyczy postępowania przygotowawczego o sygnaturze PO I Ds.8.2020, prowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Toruniu, w sprawie dotyczącej prowadzonej działalności przez Grupę Producentów Rolnych „Ziarno” sp. z o.o. z siedzibą w Cichoradzu, uprzejmie informuję, że w chwili obecnej podjęto wszelkie możliwe działania, związane z prowadzonym postępowaniem i sprawowanym nadzorem.

W szczególności, sprawa już w początkowym etapie objęta została przez tutejszą Prokuraturę zwierzchnim nadzorem służbowym oraz dodatkowo w dniu 18 listopada 2021 roku, na podstawie art. 56 § 2 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2021 r., poz. 66 t.j.) oraz § 126 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 1206 z późn. zm. ), podjęta została decyzja o powołaniu zespołu prokuratorów do prowadzenia sprawy PO I Ds. 8.2020.

Powyższa decyzja, ma służyć sprawnemu przeprowadzeniu prowadzonego postępowania przygotowawczego i tym samym, podjęto wszelkie możliwe działania na obecnym etapie, umożliwiające wyjaśnienie okoliczności przedmiotowej sprawy. Dodatkowo uprzejmie informuję, że równolegle do prowadzonego postępowania, podejmowane są ze strony Prokuratury Okręgowej w Toruniu działania pozakarne, które dotyczą również podmiotów pokrzywdzonych.”

Nie wskazano jakie to „pozakarne” działania podjęto w tej sprawie. Nie podano również żadnych konkretów, wskazujących na czym polegały „wszelkie możliwe działania, związane z prowadzonym postępowaniem i sprawowanym nadzorem”.