Wspólna Polityka Rolna (WPR) jako jedna z kluczowych w Unii Europejskiej ma zagwarantować mieszkańcom wspólnoty europejskiej dostatek żywności zdrowej, wysokiej jakości i po przystępnej dla konsumenta cenie. Filarem tej polityki muszą być silne ekonomicznie rodzinne gospodarstwa rolne, popierane silnym budżetem WPR.

Pakiet legislacyjny dotyczący reformy WPR w latach 2014-2020 przedstawiony 12 października przez Komisję Europejską zdecydowanie temu zaprzecza. Brak jest wcześniej zapowiadanej przejrzystości podziału środków, brak wyrównania w Europie między krajami członkowskimi wysokości dopłat obszarowych.

Propozycje KE szczególnie negatywnie wpływają na rolnictwo województwa podlaskiego, gdzie 47 proc. terenu Podlasia leży na obszarach Natury 2000 przy znacznej 20 proc. produkcji mleka w skali kraju przymus ugorowania 7 proc. użytków rolnych, może spowodować brak paszy objętościowej dla bydła, owiec i kóz.

Polityka zazieleniania jeszcze bardziej skomplikuje życie rolnikom i będzie wymagała wielu kontroli.

- Nie zgadzamy się również na zmianę zasad wyznaczania obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania ONW. Aby nasze podlaskie rolnictwo mogło się dalej dynamicznie rozwijać potrzebne są środki na modernizację jak również na infrastrukturę wiejską, szczególnie drogi, gdzie
zaniedbania są ogromne, czytamy w oświadczeniu rolników.

Pomoc unijną powinni otrzymywać rolnicy, którzy rzeczywiście pracują na roli i ponoszą udokumentowane koszty jej uprawy i hodowli. Rolnicy wnioskują również o utrzymanie kwot mlecznych, wprowadzenie dopłat do owiec maciorek, a nie do powierzchni pastwiskowej oraz wprowadzenie dopłat do krów,,mamek".

Kolejnym postulatem jest, aby, dopłata skrobiowa była wypłacana rolnikom, aktualnie uprawiającym ziemniaki. Rolnicy zadają pytanie, czy reforma WPR po 2013 roku służy rozwojowi polskiego rolnictwa czy może służy tylko zachowaniu rozbudowanej europejskiej biurokracji?

Pod stanowiskiem podpisali się przedstawiciele: Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni, Podlaskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej, Podlaskiej Izby Rolniczej, Regionalnego Związku Rolników w Suwałkach i Łomży, Wojewódzkiego Związku Rolników w Białymstoku, Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Związku Zawodowego Rolników "Samoobrona" oraz wielu innych.