Konferencja dotyczyła działań Urzędu wobec firm przetwórczych, które skupują owoce od polskich rolników, m.in. nałożenia na firmę T.B. Fruit Polska maksymalnej kary dopuszczalnej ustawą o przeciwdziałaniu wykorzystywania przewagi kontraktowej, czyli 3 proc. ubiegłorocznego obrotu. W tym wypadku było to 8,3 mln zł.

Rolnicy z Agrounii uznali jednak działania Urzędu na rzecz rolników za niewystarczające, konferencję określając mianem "szopki". Zarzucili także prezesowi UOKiK Markowi Niechciałowi nieudolność.