Poprawka umożliwia gospodarstwom niskotowarowym skorzystanie z pomocy unijnej. W latach 2004 – 2006 małe gospodarstwa mogły się starać o wsparcie w wysokości około 5 tys. rocznie.
Jaka suma będzie przeznaczona na ten cel w najbliższych latach - jeszcze nie wiadomo. To działanie w ogóle nie było planowane w PROW na lata 2007 – 2013. Możliwe więc, że jeśli teraz Prezydent podpisze ustawę, Bruksela odeśle polski PROW do poprawki i cała procedura się przedłuży o kilka miesięcy. Mogą na tym stracić rolnicy: ci którzy chcą iść na renty strukturalne i młodzi, chcący skorzystać ze specjalnych premii.
Na PROW 2007 – 2013 Polska dostała 17,2 mld euro. Są duże zastrzeżenia co do planów rozdziału tych pieniędzy. Opozycja ma za złe ministrowi rolnictwa, że w ogóle za mało środków przeznaczył na renty strukturalne i premie dla młodych rolników i że warunki ich otrzymania są dużo trudniejsze niż w poprzednim okresie. Nie akceptowana jest też ogromna pula środków na inwestycje, co - zdaniem opozycji - preferuje duże gospodarstwa.
Ale teraz klamka już zapadła. Przeszła tylko jedna poprawka do ustawy o rozdziale środków. Ucieszy to na pewno właścicieli małych gospodarstw. Jednak wprowadzenie pomocy dla gospodarstw niskotowarowych na tym etapie może spowodować wiele perturbacji.

Źródło: Agrobiznes