Poruszono zagadnienia dotyczące kwot mlecznych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dopłat do paliwa rolniczego oraz reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Konferencja poświęcona PROWowi

Autor: Artur Śliz

Opis: Konferencja ministra rolnictwa z przedstawicielami rolniczych związków zawodowych

Po rentach strukturalnych, zalesianiu oraz pomocy dla grup producenckich rząd przygotowuje się do uruchomienia wsparcia na: modernizację gospodarstw rolnych, rozwój mikroprzedsiębiorczości, inwestycję w przetwórstwo, oraz należące do urzędów marszałkowskich działania poprawa warunków życia na wsi oraz odnowa wsi.
Realizacja tych działań będzie możliwa na przełomie października i listopada pod warunkiem uzyskania akredytacji przez ARiMR – mówi Henryk Kowalczyk, wiceministra rolnictwa.

Podsekretarz stanu Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił zagadnienia dotyczące naszego wniosku o zwiększenie kwoty mlecznej dla Polski. Minister zwrócił uwagę na fakt, że w całej Unii Europejskiej obserwowany jest bardzo silny wzrost zapotrzebowania na mleko i jego przetwory.

W ocenie resortu rolnictwa możliwe jest zwiększenie poziomu kwot mlecznych bez potrzeby renegocjowania Traktatu Akcesyjnego. We wniosku, który 29 września br., na posiedzeniu unijnych ministrów rolnictwa, przedstawi minister Wojciech Mojzesowicz, zawarta będzie propozycja zróżnicowanego wprowadzenia zwiększenia kwot mlecznych.

Źródło: Farmer.pl