Jak poinformowała rzecznik opolskiego Urzędu Statystycznego Monika Bartel ankieterzy urzędów statystycznych przeprowadzą w sumie trzy badania: użytkowania gruntów - powierzchni zasiewów oraz pogłowia zwierząt gospodarskich; pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej; koniunktury w gospodarstwie rolnym.

- Badania dotyczące koniunktury będą zawierały m.in. pytania o powierzchnię gospodarstwa, wykształcenie osoby, która to gospodarstwo prowadzi, typ produkcji rolnej, która przeważa w danym gospodarstwie oraz ocenę sytuacji gospodarstwa i prognozę dalszych działań - doprecyzowała Monika Bartel.

Na Opolszczyźnie w ramach badań Urząd Statystyczny przeprowadzi prawie 4300 ankiet. Do badań wytypowanych zostało w sumie 3,5 tys. rolników z regionu. - Niektórzy zostali wskazani np. do dwóch z trzech badań - wytłumaczyła różnicę liczby ankiet i badanych Bartel.

W całym kraju ankieterzy wypełnią ponad 121 tys. ankiet. Najwięcej w województwach mazowieckim i wielkopolskim, najmniej w woj. lubuskim.

Badania przeprowadzane będą na dwa sposoby - telefonicznie oraz metodą wywiadu bezpośredniego. Opolskich rolników zbada 34 ankieterów przeprowadzających wywiady telefoniczne i 51 odbywających wizyty w wytypowanych gospodarstwach rolnych. Każdy z ankieterów powinien mieć legitymację i upoważnienie do przeprowadzania badania.

- Tożsamość każdego z ankieterów można sprawdzać dzwoniąc do opolskiego Urzędu Statystycznego - stwierdziła Monika Bartel.

Rzecznik opolskiego Urzędu Statystycznego zapewniła, że wszystkie dane indywidualne przekazane ankieterom objęte są ścisłą tajemnicą.

Jak poinformował rzecznik prasowy prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Artur Satora, wyniki badań dotyczących użytkowania gruntów mają być znane pod koniec listopada. Badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz koniunktury w gospodarstwach będą dostępne pod koniec sierpnia.

- Badania te mają na celu określenie stanu polskiego rolnictwa. Chcemy się też dowiedzieć, jakie kierunki rozwoju i rodzaje produkcji będą w najbliższym czasie wybierać polscy rolnicy - skwitowała Monika Bartel.