W poprzedniej ofercie, którą przeprowadzono w I połowie 2012 r., akcje Bronisz nie znalazły nabywców.

Ministerstwo zaznacza, że przygotowanie kolejnej oferty sprzedaży Bronisz wymaga wykonania nowego prospektu emisyjnego, co wiąże się z koniecznością wyboru doradcy prywatyzacyjnego przez MSP. Ponadto ponownie musi być oszacowana wartość spółki.

Według resortu skarbu, nowa oferta może być przedstawiona w II kwartale 2013 r.

Przygotowania do prywatyzacji rynku hurtowego w Broniszach rozpoczęły się w 2010 r. W grudniu 2011 r. Komisja Papierów Wartościowych zatwierdziła prospekt emisyjny, który przewidywał trzyetapowy proces prywatyzacji. W 2012 r. ogłoszona została oferta na zakup akcji Bronisz, skierowana głównie do akcjonariuszy, czyli 850 osób. Cena za jedną akcję została ustalona na 2536 zł. Skarb Państwa zaoferował do sprzedaży 71,1 tys. akcji, stanowiących 59,32 proc. kapitału zakładowego spółki.

W przypadku, gdyby akcje w pierwszym etapie nie znalazły nabywcy, mogły je kupić instytucje posiadające akcje Rynku Hurtowego, czyli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Mostostal Export, PZU Życie, Kredyt Bank i Gmina Ożarów. W trzecim etapie w prywatyzacji na akcje mogli się zapisywać m.in. producenci rolni, rolnicze spółdzielnie produkcyjne i przedsiębiorstwa rolne współpracujące ze spółką przez co najmniej dwa lata.

We wszystkich trzech etapach nie było chętnych do zapisu na akcje. Według Stowarzyszenia Kupców i Producentów Rolnych w Broniszach, akcjonariusze nie byli zainteresowani nabyciem akcji ze względu na zbyt wysoką ich cenę.

Bronisze to największy rynek hurtowy owoców, warzyw i kwiatów w Polsce. Zajmuje 40 hektarów; znajduje się tam 8 hal targowych i magazyn wysokiego składowania. Przychody za 2011 r. wyniosły 49 mln zł. Na rynku zaopatrują się odbiorcy nie tylko ze stolicy, ale także z innych regionów kraju; zakupy robią tu również firmy zagraniczne.