Do 18 października każdy pracownik i plantator spółki związany z nią umową kontraktacji buraków cukrowych powinien sprawdzić, czy jego nazwisko znajduje się na liście osób uprawnionych do nabycia akcji oraz, czy jego dane są prawidłowo zapisane. Listy dostępne są w Oddziałach Spółki, jej Siedzibie w Toruniu i Biurze w Warszawie. Na miejscu można sprostować ewentualne pomyłki. Natomiast w przypadku gdy ktoś został pominięty, powinien od 19 października do 1 listopada br. złożyć pisemną reklamację.

Skarb Państwa oferuje osobom uprawnionym, czyli pracownikom i plantatorom, 777 781 217 akcji, stanowiących blisko 79% kapitału zakładowego KSC S.A. Cena jednej akcji wynosi 1,60 zł. Oferta publiczna została podzielona na dwie transze: preferencyjną, w której znajduje się 313 045 608 akcji oraz standardową z 464 735 609 akcjami.

W obu transzach zapłata za akcje może być dokonywana w ratach przez 7 lat. Wyróżnikiem transzy preferencyjnej jest natomiast możliwość zaciągnięcia przez osoby uprawnione pożyczki, której udziela sama Spółka. Udzielone wsparcie finansowe ma pozwolić sfinansować pierwszą ratę, czyli 20% ceny za pakiet akcji. Spłata pożyczki powinna nastąpić nie później niż rok od zapłacenia ostatniej raty za akcje.

- Mimo trwającej od blisko trzech tygodni kampanii cukrowniczej, nasi pracownicy i plantatorzy wykazują duże zainteresowanie prywatyzacją - mówi Marcin Kulicki, prezes zarządu KSC S.A. - Staramy się im pomóc - zarówno w uzyskaniu niezbędnych informacji, jak również w takiej organizacji procesu, by maksymalnie uprościć wszystkie czynności. Trwające w październiku spotkania we wszystkich Oddziałach dowodzą, że osoby uprawnione planują zakup akcji zarówno w transzy preferencyjnej, jak i standardowej. Decyzję o zakupie każdy musi podjąć indywidualnie, oceniając perspektywy rozwoju Spółki, jak i jej sytuację finansową. Wyniki finansowe w ostatnich dwóch - trzech latach pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość spółki. Jej akcjonariusze staną się właścicielami firmy nowoczesnej, największego producenta cukru w Polsce i siódmego pod względem wielkości w Europie. Biorąc udział w prywatyzacji, nasi pracownicy i plantatorzy zyskają możliwość decydowania o tym, jak będzie wyglądać nasze wspólne jutro, osiągając jednocześnie korzyści z wypracowanych przez spółkę zysków.