O zamknięcie poprzedniego procesu prywatyzacji, który trwał od 2011 r. do 30 marca br., wnioskowali plantatorzy i pracownicy cukrowni, którzy wskazywali na nieprawidłowości. Według NSZZ "Solidarność" KSC, niepokój plantatorów budziły informacje o możliwym zakupie dużych pakietów akcji przez podstawione osoby. Sprawą tą zajmowało się Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Pod koniec maja br. resort skarbu przedstawił związkom plantatorów i pracowników KSC koncepcję prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej poprzez giełdę. Taki sposób został skrytykowany przez te organizacje. Argumentowały one, że taki sposób prywatyzacji "zaprzecza celom, które były zakładane na początku procesu przekształceń własnościowych w przemyśle cukrowniczym". Przeciwko prywatyzacji przez giełdę opowiedział się także ówczesny minister rolnictwa Marek Sawicki. Ministerstwo Skarbu odeszło więc od tego pomysłu.

- Opracowana przez MSP koncepcja prywatyzacji Spółki zakłada powtórzenie procesu prywatyzacji na aktualnie obowiązujących zasadach, tj. w trybie oferty publicznej skierowanej do pracowników Spółki i plantatorów buraków cukrowych związanych umowami kontraktacji ze Spółką, poprzedzonej procesem umorzenia części akcji KSC - poinformował resort skarbu.

Sposób prywatyzacji reguluje ustawa "o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym" z 1994 r. oraz rozporządzenie Rady Ministrów "w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej" z 2004 r. Według tych przepisów prawo zakupu akcji KSC ma ok. 18 tys. osób.

Ministerstwo planuje, że zaoferowany w ramach oferty pakiet akcji będzie mniejszy niż poprzednio - ok. 480 mln akcji. W unieważnionym procesie prywatyzacji MSP wystawiło do sprzedaży 777 mln akcji należących do Skarbu Państwa. Resort poinformował też, że "przed ogłoszeniem oferty planowane jest przeprowadzenie procedury umorzenia ok. 330 mln akcji, w tym także akcji będących w posiadaniu byłych plantatorów i pracowników i ich następców prawnych, niezainteresowanych dalszym uczestnictwem w akcjonariacie Spółki".

Po umorzeniu akcji zlecona zostanie ich ponowna wycena, która stanowić będzie podstawę dla określenia ceny akcji sprzedawanych w ofercie publicznej - wyjaśnia resort. Podczas poprzedniego procesu prywatyzacji jedna akcja kosztowała 1,60 zł.

MSP zakłada, że składanie zapisów na akcje zakończy się w IV kwartale 2013 roku, a podpisanie umów sprzedaży nastąpi najpóźniej w I kwartale 2014 roku.

Krajowa Spółka Cukrowa powstała w 2003 r., obecnie w jej skład wchodzi 7 cukrowni. Spółka ma ok. 40-proc. udział w krajowym rynku cukru.