W związku z trwającym procesem prywatyzacji spółki Szczecińskie Zakłady Zbożowo -Młynarskie „PZZ" Spółka Akcyjna ministerstwo skarbu poinformowało, że do dalszego etapu prywatyzacji spółki, tj. do ograniczonego badania dokumentów spółki i jej przedsiębiorstwa (tzw. due diligence) postanowił dopuścić Jana Olech.