Do Ministerstwa Skarbu Państwa wpłynęły cztery odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ" w Stoisławiu złożone przez:
1. „MELVIT" S.A. z siedzibą w Warszawie,
2. PCC SE z siedzibą w Duisburgu, Niemcy,
3. „SAWEX" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
4. Spółdzielnię Producentów i Przetwórców Zbóż z siedzibą w Koszalinie.