Jak wynika z badań na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć wysoką zmienność plonowania poszczególnych gatunków roślin. Dla przykładu zmienność plonowania pszenicy w okresie 1955-1971 w porównaniu z latami 1990-2007 wzrosła z 6 do 9,4 proc., żyta z 9,4 do 10,3 proc., jęczmienia jarego z 6,2 do 9,8 proc., a ziemniaków z 9,4 do 13,4 proc.


W Polsce wzrasta długość sezonu wegetacyjnego, a to wpływa na przesunięcie kalendarza upraw. Z badań wynika, że wzrost temperatury okresu wegetacyjnego o 1°C przyspiesza dojrzewanie pszenicy o jeden tydzień, natomiast kukurydzy o dwa tygodnie. Co w warunkach naszego kraju obniża plony pszenicy, a zwiększa kukurydzy. Czy taką tendencję będzie można zauważyć w tym roku? Czas pokaże.