MSP po raz kolejny już próbuje sprzedać 85-proc. pakiet udziałów w spółce. Cena wywoławcza wynosi 618,12 tys. zł (podczas próby zbycia pakietu spółki w sierpniu 2010 r. wynosiła ona niemal 1,18 mln zł).

Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi zajmuje się sprzedażą hurtową żywych zwierząt, zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, transportem drogowym towarów.