Jak informuje Straż Graniczna, kontrola jednego z przedsiębiorstw rolnych w powiecie ostrowieckim wykazała, że zatrudniało ono nielegalnie 89 cudzoziemców.

Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Kielcach sprawdzili legalność zatrudnienia 92 obcokrajowców pracujących we wspomnianej firmie. Okazało się, że prezes spółki zatrudnił niezgodnie z prawem aż 89 cudzoziemców, w tym 88 obywateli Ukrainy i 1 obywatela Gruzji.

„Pracownicy wykonywali swoje zadania na warunkach niezgodnych z oświadczeniami o powierzeniu pracy. Ponadto nie mieli stosownych zezwoleń na pracę. Dodatkowo prezes zarządu nie powiadomił pisemnie właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu, czy też niepodjęciu pracy przez 90 cudzoziemców” – czytamy w komunikacie SG.

W stosunku do nierzetelnego pracodawcy skierowano wniosek do sądu o ukaranie.