Jak poinformowała Krajowa Administracja Skarbowa, podczas wspólnej akcji z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji na Dolnym Śląsku zatrzymano 3 osoby, oraz zabezpieczono mienie w wartości ponad 180 tys. zł. Podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz przestępstw karno-skarbowych. Wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani.


Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy przestępczej „wyprali” ponad 37 mln zł. Członkowie grupy zajmowali się oszustwami, praniem pieniędzy i wyłudzaniem nienależnego podatku VAT, poprzez organizowanie fikcyjnego łańcucha transakcji w obrocie śrutą sojową. Pieniądze pozyskiwane z przestępstw lokowano w innych biznesach.


Podczas przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych, zabezpieczono ponad 160 tys. zł oraz mienie ruchome o wartości około 25 tys. zł. Jeden z zatrzymanych mężczyzn jest podejrzany o kierowanie grupą i nadzorowanie przestępczego procederu.


Śledztwo w tej sprawie prowadzi Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Na podstawie zebranego materiału dowodowego Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia zastosował tymczasowy areszt 3 miesięcy wobec wszystkich zatrzymanych.


Jak dowiadujemy się z komunikatu KAS: „Działania służb są kolejną realizacją w śledztwie, w którym zatrzymano już 17 osób po przedstawieniu im łącznie 64 zarzutów”.