Według najnowszych danych Agencji Rynku Rolnego (ARR) w okresie od kwietnia do końca września 2013 r. do podmiotów skupujących w Polsce dostarczono ok. 5,1 mln ton mleka, czyli o ok. 0,2 proc. mniej niż w analogicznym przedziale czasowym ubiegłego roku.

Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 6 miesiącach roku kwotowego 2012/2013 (kwiecień/marzec) wyniósł ok. 52,73 proc., natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 51,72 proc.

W dziewiątym miesiącu 2013 r. do podmiotów skupujących dostarczono 829,8 mln kg mleka, czyli o 2,81 proc. mniej niż miesiąc wcześniej, ale 0,2 proc. więcej niż przed rokiem. Przydział kwoty dostaw hurtowych na 6 miesięcy sezonu 2013/2014 to 4,95 mln ton (przy założeniu, że kwota sprzedaży bezpośredniej obejmie 0,16 proc. całkowitej kwoty mlecznej), zatem obecnie limit przekroczony jest o ok. 2,98 proc. (Przed rokiem notowano w tym okresie ponad 2 proc. przekroczenie kwoty oszacowanej na 6 miesięcy).

Według szacunków analityków ARR jeśli dynamika skupu mleka z ostatnich 2 miesięcy utrzyma się na porównywalnym poziomie w następnych miesiącach może dojść do przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw w roku kwotowym 2013/14.

Kwota krajowa przysługująca Polsce na sezon 2013/2014 wynosi 10,0558 mln ton i jest dzielona na dostawy hurtowe i sprzedaż bezpośrednią.