Tomasz R. jest podejrzany o udział w grupie przestępczej, która stała za ogromnym przemytem kokainy z Ekwadoru. Narkotyki były ukryte w beczkach z mrożoną pulpą ananasową, których ładunek został zatrzymany w czerwcu ub.r. Przejęto wówczas kokainę wartą ponad 3 mld zł.

Miejsce pobytu poszukiwanego policjanci CBŚP z grupy tzw. łowców cieni ustalili we współpracy z oficerem łącznikowym Federalnego Urzędu Kryminalnego przy Ambasadzie Niemiec w Warszawie, policjantami Biura Kryminalnego i Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji oraz oficerem łącznikowym CBŚP przy Europolu – podaje w komunikacie Centralne Biuro Śledcze Policji. Na bazie wspólnych ustaleń niemieckie służby zatrzymały w Dortmundzie poszukiwanego Tomasza R., który był ścigany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz listu gończego, w związku ze śledztwem prowadzonym przez policjantów Zarządu CBŚP w Olsztynie i funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Gdyni pod nadzorem Prokuratury Krajowej.

W ub.r. śledczy z Centralnego Biura Śledczego Policji i Morskiego Oddziału Straży Granicznej ustalili, że w jednym z gdyńskich magazynów należącym do legalnie działającej firmy, przechowywane są 144 metalowe beczki o pojemności 250 kilogramów mające zawierać zamrożoną pulpę ananasową. Towar na zlecenie jednej ze spółek został sprowadzony z Ekwadoru w okresie od 16 listopada do 13 grudnia 2019 roku, najpierw drogą morską do portu w Hamburgu, potem transportem drogowym do Gdyni.

Funkcjonariusze MOSG i CBŚP prześwietlili beczki urządzeniem RTG, a psy Straży Granicznej do wykrywania narkotyków wskazały niektóre z nich jako zawierające narkotyki. Zdecydowano o zatrzymaniu towaru, a biegły z zakresu chemii potwierdził, że w beczkach było ponad 3,2 tony substancji z zawartością kokainy. Można było z tego przygotować około miliona porcji handlowych narkotyku o czarnorynkowej wartości co najmniej 334 mln zł. Gdyby towar trafił do obrotu, jego wartość na rynku detalicznym byłaby dziesięciokrotnie większa i wynosiłaby wówczas ponad 3 miliardy złotych.

Efektem działań śledczych było również zatrzymanie trzech mężczyzn w wieku od 64 do 71 lat, mieszkańców województwa pomorskiego. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dwóm z nich przedstawiono zarzut przemytu znacznych ilości środków odurzających w postaci kokainy, a jednemu pomocnictwa w tym przestępstwie. Wszyscy trzej mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani. Tomasz R. to kolejny członek grupy zatrzymany do tej sprawy.