"Trzeba szukać przewag konkurencyjnych. Gdy proste akumulacje kapitału i akwizycje się wyczerpują, trzeba promować inteligentne rozwiązania. Na to także stawia Unia Europejska, ale bardzo jeszcze nieefektywnie, przynajmniej w przypadku polskiej gospodarki. Mówię o innowacjach, nowych technologiach, o szukaniu przewag konkurencyjnych, implementowaniu rozwiązań naukowych do gospodarki" - powiedział minister Karpiński podczas Kongresu Polska Chemia 2014.

Dodał, że wzrostowi innowacyjności służą dedykowane programy unijne. "Jest duży nacisk, by te strumienie pieniędzy efektywnie implementować do polskiego przemysłu, by był bardziej konkurencyjny. Przed chemią olbrzymie wyzwania, bo to ona napędza gospodarkę w sposób najbardziej efektywny" - powiedział.

Dodał, że będzie wspierał każdą decyzję, "naciskał na obszary w wymiarze politycznym, by efektywnie wykorzystać środki zapisane w strategiach". "Ale jest też wyjątkowa okazja, by w perspektywie 2014-2020 wykorzystać extra zasoby z budżetu europejskiego" - powiedział minister.

O potrzebie szukania innowacyjnych rozwiązań mówił też Kurt Bock, prezes BASF i prezes Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (CEFIC).

"Innowacyjność jest kluczem do konkurencyjności. Musimy przewyższać naszych konkurentów spoza Europy, do tej pory całkiem dobrze nam się to udawało" - powiedział Bock.

Zauważył, że problemem europejskiego przemysłu są wysokie koszty energii i surowców. Dodał, że szansą dla Europy może być gaz łupkowy. "Gaz łupkowy może pomóc osiągnąć cele klimatyczne i może mieć wpływ na konkurencyjność" - powiedział szef CEFIC.

"Ważne, by Polska kontynuowała prace nad poszukiwaniem i wydobyciem gazu łupkowego, by inne europejskie kraje poszły tą drogą (...) Europy nie stać na to, by nie wykorzystywała swoich zasobów" - dodał.

Z prezesem CEFIC zgodził się minister Karpiński.

"Musimy budować sojusze proprzemysłowe z zachowaniem balansu odpowiedzialności za środowisko, wykorzystując pomysły na obniżenie kosztów, na dywersyfikację źródeł energii" - powiedział minister skarbu.