Agencja przypomina o ogłoszonym przez Ministerstwo Gospodarki dodatkowym naborze składania wniosków o dofinansowanie udziału w branżowym programie promocji branży polskich specjalności żywnościowych.

Nabór wniosków o dofinansowanie w Ministerstwie Gospodarki będzie trwał od 1 lipca 2013 r. do dnia 31 października 2013 r.

Przewidziana alokacja środków w ramach konkursu wynosi 8.900.000,00 PLN.

Wszelkie niezbędne informacje ws. złożenia wniosku o dofinansowanie znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Gospodarki pod adresem: http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+652/Ogloszenie+o+naborze (licząc od początku strony - czwarte ogłoszenie w kolejności).

Wielkość pomocy na udział w branżowym programie promocji nie może przekroczyć 75 proc. poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w jednym branżowym programie promocji.

Na dzień 1.08.2013 r. ilość działań promujących w programie wynosi 18. Przedsiębiorcy, którzy chcą złożyć wniosek o dofinansowanie w drugiej turze naboru zobowiązani są zadeklarować udział w minimum 9 działaniach promujących.