Jak informuje Ministerstwo Skarbu Państwa przedmiotem zbycia jest 2319 akcji, które stanowią 53,48 proc. kapitału zakładowego spółki Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa". Akcje mają wartość nominalną 1 000 zł.

Minimalna cena sprzedaży za jedną akcję wynosi 591 złotych, co stanowi 1 370 529 zł za wszystkie zbywane akcje.