Zauważył on, że jednocześnie wzrosła produkcja mleka, a także wydajność od jednej krowy. Za rok 2010 wynosi ona już blisko 5 tys. kg. Warto przypomnieć, że w ciągu minionych 25 lat ta wydajność od krowy, jeśli chodzi o mleko, podwoiła się.

- Produkcja mleka ogółem to ok. 12,4 mld kg, ale jeśli chodzi o naszą kwotę mleczną, to zbliżamy się do 10 mln kg. Chcę powiedzieć, że mamy sporą rezerwę. W ubiegłym roku ze względu na gorszą jakość pasz, na gorsze warunki pogodowe, wzrost produkcji mleka został nieco zahamowany. Ze względu jednak na kwoty podnoszone z roku na rok o 1 proc., za ubiegły rok mamy rezerwę prawie 5-procentową. Warto zauważyć, że od 3 lat gospodarstwa produkujące mleko nie płacą zaliczek na poczet przyszłych kar za nadprodukcję. Dziś 1/3 gospodarstw mleczarskich przekracza swoje kwoty. Dobrze, bo mamy jeszcze sporą rezerwę i warto, żeby te dobre gospodarstwa mogły się rozwijać niezależnie od barier kwotowych - poinformował Sawicki.