Do udziału w konkursie, którego organizatorem była Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich zostali zaproszeni wszyscy beneficjenci , którzy zrealizowali projekty infrastrukturalne na obszarach wiejskich współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 roku.

Zwycięski projekt, którego koncepcja opiera się na połączeniu różnych działań z życia społecznego, kulturalnego, edukacyjnego i promocyjnego został zrealizowany w ramach SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 – 2006, Działanie 2.3 ,,Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego’’.

W Centrum Edukacji Przyrodniczej, gmina Międzychód w ramach projektu odbywają się cieszące się dużym zainteresowaniem turystów oraz lokalnej społeczności warsztaty promujące różne, zanikające obecnie na wielkopolskiej wsi zawody oraz zwyczaje domowe, takie jak na przykład jesienne smażenie powideł.

Komisja Konkursowa dokonała oceny zgłoszonych projektów według takich kryteriów jak pomysłowość, modelowość (wzorcowość) projektu i innowacyjność wynikającą z zastosowanych przy jego realizacji technik oraz funkcjonalność i poziom wykorzystania projektu po jego zakończeniu, partnerstwo czy realizacji projektu czy zasięg projektu oraz użyteczność, dostępność projektu dla niepełnosprawnych. Oceniano też wpływ projektu na polityki horyzontalne regionu, w szczególności w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz ochrony środowiska, a także jego wpływ ma rozwój gospodarczy regionu, w tym tworzenie nowych miejsc pracy.

Źródło: farmer.pl