Z danych przekazanych przez KW PSP w Warszawie wynika, że od poniedziałku 20 kwietnia do niedzieli 26 kwietnia na terenie woj. mazowieckiego powstały 283 pożary w lasach oraz 607 pożarów traw. Najwięcej zdarzeń związanych z pożarami lasów powstało na terenie powiatu wołomińskiego (51), radomskiego (36) oraz piaseczyńskiego (21). Natomiast pożary traw, najczęściej występowały w tym czasie w powiatach: wołomińskim (61), radomskim (51) oraz piaseczyńskim (45).

Do jednego z poważniejszych tego typu zdarzeń w minionym tygodniu doszło w miejscowości Nadkole w powiecie węgrowskim, gdzie płonęły trzy hektary ściółki leśnej. W działaniach brało udział 88 strażaków oraz 19 samochodów. Gaszenie pożaru trwało ponad 8 godzin.

Kolejny duży pożar miał miejsce w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim, gdzie paliło się osiem hektarów poszycia leśnego. W działaniach brało udział 61 strażaków i 13 samochodów, a cała akcja gaśnicza zakończyła się po ok. 15 godzinach.

Do poważnych pożarów poszycia leśnego doszło również w powiatach przysuskim i radomskim. Poszycie leśne i nieużytki rolne płonęły w powiecie grójeckim, a trawy nad rzeką Pilicą w powiecie białobrzeskim oraz otwockim.

"Niestety ten rok jest bardzo palnym okresem w historii woj. mazowieckiego. Od początku stycznia powstało już ponad 4,4 tys. pożarów traw oraz tysiąc pożarów w lasach. Tylko w kwietniu tego roku mazowieccy strażacy uczestniczyli w ponad 2,5 tys. pożarów traw oraz przy 857 pożarach w lasach" - poinformował mł. bryg. Karol Kierzkowski. Jak dodał, w latach 2010-2019 średniorocznie notowano około 5 tys. pożarów traw oraz około 1,2 tys. pożarów w lasach.

Z danych KW PSP w Warszawie wynika, że wyjątkowo dużo pożarów traw i lasów odnotowano w 2019 roku (prawie 9 tys. pożarów traw i prawie 2,6 tys. pożarów lasów) oraz w 2015 roku, kiedy powstało ponad 12 tys. pożarów traw oraz prawie 3,5 tys. pożarów lasów. - Plaga pożarów traw dotknęła woj. mazowieckie w 2012 roku. Wówczas strażacy interweniowali przy ponad 12 tys. pożarów traw oraz przy 2 tys. pożarów w lasach - zaznaczył Kierzkowski.

Strażacy zaapelowali o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w lasach, a także na terenie parków oraz na łąkach i podczas spacerów w pobliżu lasów. Przypominają również, że wypalanie traw jest zabronione oraz powoduje olbrzymie straty ekologiczne, a także stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Za spowodowanie pożaru na łące, w lesie lub na nieużytkach grozi kara aresztu, nagany lub grzywny do 5 tys. zł. Spowodowanie pożaru który zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega natomiast karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.