- Nie da się nie dostrzec ani przecenić wielkiego znaczenia pszczół. Według obliczeń Komisji Europejskiej pszczoły dają rocznie prawie 16 mld euro dochodu, zapylając rośliny. Na terenie Unii Europejskiej jest 15 mln rodzin pszczelich, czyli jedna rodzina pszczela przynosi gospodarkom narodowym ponad 1070 euro - powiedział otwierając obrady kongresu prezes Polskiego Związku Pszczelarskiego i jednocześnie prezydent Apislavii Tadeusz Sabat.

Przedmiotem obrad kongresu mają być najważniejsze problemy europejskiego pszczelarstwa, związane m.in. ze zmniejszaniem się liczby pszczół. Jak powiedział Sabat, Apislavia chce zacieśnienia współpracy z organami Unii Europejskiej i większego dofinansowania pszczelarstwa z unijnego budżetu.

Na kongresie ma być przyjęta rezolucja skierowana Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady Ministrów Rolnictwa UE, a także parlamentów i rządów krajowych, wzywająca do stałego wspierania pszczelarstwa jako dziedziny gospodarki, która dba o powiększanie populacji pszczół, jedynej grupy masowo występujących owadów zapylających rośliny.

Rezolucja ma wezwać do prowadzenia krajowych programów upowszechniania spożycia miodu, na wzór kampanii "Miód w szkole", zakładającej dostarczanie uczniom najmłodszych klas szkół po 2,5 dekagrama miodu trzy razy w tygodniu. Projekt takiej kampanii finansowanej z unijnego budżetu złożyła Polska podczas swej prezydencji - podał Sabat.

Polscy pszczelarze otrzymują obecnie dofinansowanie z UE w wysokości ponad 5 mln euro rocznie. Jest ono przeznaczone na zwalczanie chorób pszczół, szkolenia, badania i kontrole rynku miodu oraz zakupy sprzętu pszczelarskiego. - W projekcie unijnego budżetu na następny okres, po 2013 r., jest już zapisany 50-procentowy wzrost dofinansowania do pszczelarstwa. Polska otrzymywałaby blisko 8 mln euro rocznie, a to już znaczące pieniądze, choćby na pomoc dla młodych pszczelarzy, którzy będą wchodzili na rynek - powiedział Sabat.

Kongres odbywa się w Pszczelej Woli pod Lublinem, gdzie jest jedyne w kraju Technikum Pszczelarskie.

W dyskusjach podczas kongresu omawiane będą też najnowsze metody i specyfiki stosowane w zwalczaniu chorób pszczół, wiele uwagi ma być też poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystaniem produktów pszczelich w lecznictwie.

Patronat honorowy nad kongresem Apislavii objął prezydent Bronisław Komorowski.

Apislavia powstała w 1910 r. Obecnie zrzesza związki pszczelarzy z 16 państw, m.in. z krajów-członków Unii Europejskiej oraz z Rosji, Białorusi, Turcji. Na kongresie w Pszczelej Woli do Apislavii przyjęta ma być organizacja pszczelarska z Kazachstanu.