- Jak zwykle będziemy proponować dzieciom udział w zajęciach z dziedziny pszczelarstwa ale nie tylko, poszerzymy program o zajęcia z dziedziny biologicznej i ekologicznej. Wiedząc o tym, że głównym zadaniem pszczoły jest zapylanie pragniemy szerzyć tę wiedzę również wśród dzieci i młodzieży, których rodzice bądź dziadkowie nie są pszczelarzami, ale wykazują chęć poznania życia pszczół i zdobycia wiedzy jak ważna jest rola pszczoły w ekosystemie – mówi Zbigniew Pęcak z Lubelskiego Towarzystwa Pszczelniczego.

W tym roku jak udało się nam dowiedzieć kolonie zaplanowano nie tylko w Pszczelej Woli, ale również słynnym dziecięcym uzdrowisku Rabka Zdrój w pobliżu Gorczańskiego Parku Narodowego.

Źródło: farmer.pl