Puda uczestniczył w środę w Samorządowym Kongresie Gospodarczym II Forum Regionów Trójmorza odbywającym się w Lublinie.

W swoim przemówieniu (w formie on-line) do uczestników kongresu minister powiedział, że kolejne kryzysy coraz wyraźniej pokazują, iż "systemy żywnościowe powinny być bardziej zrównoważone, bardziej wydajne i jeszcze bardziej odporne".

Jego zdaniem szczególną rolę mogą pełnić małe i średnie, rodzinne gospodarstwa rolne, które nie tylko dostarczają żywność na rynek lokalny, ale mają duże znaczenie dla środowiska, a także dla budowania więzi społecznych. - To gospodarstwa, które prowadzą gospodarkę niskoemisyjną, chroniącą zasoby dla przyszłych pokoleń. To dzięki nim realizujemy cele środowiskowe i klimatyczne. Jednym słowem silne ekonomicznie, małe i średnie oraz rodzinne gospodarstwa rolne odgrywają kluczową rolę dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także dla całych regionów - powiedział Puda.

Zdaniem ministra w przyszłej polityce rolnej Unii Europejskiej rolnictwo powinno być nowoczesne i ekologiczne. - Zależy nam, aby było zcyfryzowane, konkurencyjne na rynku światowym, odpowiednio wynagradzające rolnika za jego wysiłek, a także, aby było odporne na kryzysy i wyzwania - zaznaczył.

Minister nawiązał też do realizacji strategii "od pola do stołu". Po to, aby była ona spełniona, "musimy osiągnąć opłacalność produkcji rolnej w Unii Europejskiej" - mówił. Kluczowe znaczenie - w ocenie Pudy - będzie miało stworzenie mechanizmów wsparcia rolników. - Ważne jest, aby ciężar realizacji tych ambitnych celów został równomiernie rozłożony na wszystkie ogniwa łańcucha. Odpowiedzialność nie może spoczywać tylko na producentach rolnych, w szczególności tych drobnych i małych, którzy i tak mają najsłabszą pozycję w łańcuchu dostaw - wskazał minister.

- Pomimo wielu wyzwań i obaw, wdrożenie ambitnych celów strategii tworzy również szansę, impuls do rozwoju małych i średnich gospodarstw. W społeczeństwach rośnie segment konsumentów wybierających żywność wysokiej jakości, co otwiera szansę dla twórców właśnie takich produktów - dodał minister.

Puda podkreślił, że aby osiągnąć bardziej zrównoważony rozwój, Unia Europejska musi zapewnić możliwość uzyskania odpowiednich dochodów małym i średnim, a przede wszystkim rodzinnym gospodarstwom rolnym. - Tylko stabilne ekonomiczne i konkurencyjne gospodarstwa rolne mogą sprostać oczekiwaniom związanym z coraz większymi wymaganiami zrównoważonego rozwoju. Bez odpowiedniego wsparcia Unii Europejskiej dla unijnych rolników, realizacja tych ambitnych celów nie będzie możliwa - podkreślił.

Forum Regionów Trójmorza to projekt zainicjowany przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2018 r. w Rzeszowie. W tym roku drugiej edycji Forum Regionów Trójmorza w Lublinie towarzyszy Samorządowy Kongres Gospodarczy, skupiający m.in. przedstawicieli administracji samorządowej, sektora nauki i biznesu z państw członkowskich Inicjatywy Trójmorza.

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Ideą tego przedsięwzięcia jest pobudzanie rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym.