Jak dowiadujemy się z komunikatu na stronie Polskiego Związku Łowieckiego, w ponowionym przetargu na dostawę chłodni kontenerowych dla kół łowieckich oferty złożyły trzy firmy. Związek przeznaczył jednak na zakup jednej chłodni kwotę 39 868,75 zł, a żaden z oferentów nie zaproponował realizacji dostawy w pełnym zakresie, która mieściłaby się w puli przewidzianych środków.

Tylko jedna oferta dotyczyła dostawy 400 chłodni, ale za cenę sporo wyższą. Kolejna firma złożyła zaś ofertę na dostawę jedynie 100 chłodni i również po cenach przekraczających zakładane przez PZŁ. Wybrano więc ofertę na dostawę 200 chłodni, które jednostkowo kosztować mają taniej, niż przewidziana pula. Z tą firmą PZŁ podpiszę umowę. Drugą połowę chłodni związek ma nadzieję zakupić w wyniku kolejnego przetargu, który niezwłocznie ma zostać ogłoszony.

We wspomnianym przetargu nie wyłoniono również dostawców 17 pick-upów, specjalistycznego samochodu typu auto-laweta do 3,5t DMC, oraz 6 traktorów z napędem 4x4. Do przetargu na traktory nie stanęła bowiem żadna firma, a w pozostałych przypadkach oferty znacznie przekraczały pulę środków, jakie na zakupy przeznacza PZŁ. Przetargi te również będą ponowione.