Przedmiotem działalności spółki jest m.in.: sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, sprzedaż detaliczna nawozów sztucznych oraz środków ochronnych roślin.

Cena wywoławcza pakietu 9.049 udziałów wynosi 1118003,95 zł. Natomiast cena wywoławcza za jeden udział wynosi 123,55 zł.