MSP chce sprzedaż 9.049 udziałów dla jednego nabywcy, o wartości nominalnej 100 złotych każdy. Stanowi to 23,97 proc. kapitału zakładowego spółki pod firmą „PZZ" w Kwidzynie. Cena wywoławcza pakietu 9.049 udziałów wynosi 1.547.379,00 zł. Cena wywoławcza za jeden udział wynosi 171 zł.

Przedmiotem działalności spółki jest m.in.: sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, sprzedaż detaliczna nawozów sztucznych oraz środków ochronnych roślin.