Sąd Rejonowy w Lublińcu uznał radną Gminy Ciasna za winną podania nieprawdy i zatajenia faktycznego stanu swojego majątku w wypełnianych w latach 2014-2019 oświadczeniach majątkowych. Wyrok jest już prawomocny.

Sprawa to efekt kontroli w Urzędzie Gminy Ciasna, przeprowadzonej między 5 lipca 2019 r. a 19 marca 2020 r. przez Wydział Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Katowicach. Skontrolowano wówczas oświadczenia majątkowe składane w latach 2014-2019 przez jedną z radnych Gminy Ciasna.

W wyniku kontroli stwierdzono, że radna nie wykazywała w oświadczeniach majątkowych środków w walucie polskiej i euro zgromadzonych na rachunkach bankowych, oraz oszczędności przechowywanych w gotówce w domu. W oświadczeniach zaniżała też wartość swojego gospodarstwa rolnego, poprzez niedoszacowanie budynków oraz pomijanie wartości posiadanych maszyn rolniczych oraz inwentarza. Radna pomijać miała też
w oświadczeniach swój udział we własności 4 samochodów osobowych i zaniżyć wartości dwóch ciągników rolniczych oraz kombajnu zbożowego.

CBA o wynikach kontroli  zawiadomiło Prokuraturę Rejonową w Lublińcu, która wszczęła śledztwo i wniosła akt oskarżenia przeciwko radnej. Sąd Rejonowy w Lublińcu wyrokiem z dnia 25 stycznia 2021 r. uznał kontrolowaną winną popełnienia zarzucanych czynów. Wyrok ten stał się już prawomocny.