Ranking 300 to wspólna inicjatywa Agencji Nieruchomości Rolnych, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i Nowego Życia Gospodarczego. Jubileuszowe zestawienie przedstawia wyniki ekonomiczno-finasowe osiągnięte w 2008 r.

Laureatem przedsiębiorstw rolnych został PW „Agromex” z Zalesia w województwie mazowieckim. gospodarstwo zajmuje się głównie chowem bydła mlecznego (420 szt. bydła, w tym 170 szt. krów), jak również bydła opasowego i cieląt. Średnia wydajność krów dojnych to około 7 tys. litrów mleka. W roku 2008 spółka wyprodukowała ponad 1 mln litrów mleka. Ponadto gospodarstwo uprawia około 100 ha zbóż, 60 ha kukurydzy na kiszonkę i 30 ha rzepaku ozimego.

Drugie miejsce zajęło Gospodarstwo Rolne Hulcze na Lubelszczyźnie. Specjalizuje się ono w produkcji roślinnej.

Trzecie miejsce przypadło w udziale Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kuniowie w Opolskiem. Zajmuje się ono produkcją roślinną, gospodarując na 256 ha.

Najlepszym przedsiębiorstwem rybackim okazało się w 2008 r. Gospodarstwo Rybackie Czerwony dwór Rogajny w województwie warmińsko-mazurskim.

Serdecznie gratulujemy!Źródło: farmer.pl