Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Spośród uczelni rolniczych i przyrodniczych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie znajduje się na miejscu pierwszym (łącznie 13 880 kandydatów), wyprzedzając tym samym Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (łącznie 12 022 kandydatów).

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kształci obecnie na 23 kierunkach i 50 specjalnościach prawie 12 tysięcy studentów. W roku akademickim 2013/2014 najbardziej obleganymi kierunkami były - Dietetyka (17,7 kand./ miej.), Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami (11,8 kand./ miej.), Gospodarka Przestrzenna (11,5 kand./miej.), Weterynaria (9,6 kand./miej.) i Ekonomia (8,7 kand./miej.).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowało wyniki tegorocznej rekrutacji na studia. Listę najbardziej obleganych kierunków studiów ponownie otwiera informatyka.

Informatyka drugi rok z rzędu zajmuje pierwsze miejsce w zestawieniu najchętniej wybieranych kierunków studiów. W zeszłym roku wybrało ją ponad 30 tysięcy kandydatów, a w tym o tysiąc więcej (31782 osób).

Dalszy wzrost popularności zanotowały też inne kierunki ścisłe i techniczne, co jest m.in. efektem działań MNiSW ukierunkowanych na wspieranie kierunków studiów kluczowych dla rozwoju gospodarczego kraju. Wśród najbardziej obleganych kierunków znalazły się m.in. automatyka i robotyka, którą w tym roku wybrało ponad 17 tysięcy osób (w zeszłym roku 15815 kandydatów) oraz mechanika i budowa maszyn, na którą zdecydowało się ponad 18 tysięcy osób (w poprzednim - 17209 kandydatów). Na czwartej pozycji utrzymał się kierunek budownictwo. Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszyły się prawo (21787 kandydatów) i zarządzanie (21623 kandydatów).

W tym roku w pierwszej piątce najbardziej obleganych uczelni jest już pięć uczelni technicznych. Do grona najchętniej wybieranych szkół wyższych w Polsce awansowała Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Podobnie jak w ubiegłym roku pierwsze cztery miejsca należą do politechnik: Warszawskiej, Gdańskiej, Poznańskiej i Łódzkiej. Politechnika Warszawska szósty rok z rzędu jest najbardziej obleganą uczelnią w kraju - na jedno miejsce na studiach przypadało w tej uczelni 7,3 kandydata.

Uczelnie techniczne są najbardziej popularnym typem uczelni w Polsce (średnio 4,1 kandydata na miejsce). Drugie miejsce zajmują uczelnie rolnicze (3,5 kandydata na jedno miejsce), a trzecie uniwersytety (3 kandydatów na jedno miejsce).

Wśród uczelni niepublicznych największym zainteresowaniem kandydatów na studia stacjonarne cieszą się Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (1872 kandydatów, najchętniej wybierana uczelnia niepubliczna także w ubiegłorocznej rekrutacji) oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, która zanotowała awans o dwa miejsca w górę w stosunku do roku poprzedniego (1513 kandydatów).

Łącznie w roku akademickim 2013/2014 na studia przyjęto 476 809 osób, w tym 366449 na uczelnie publiczne i 110360 osób na uczelnie niepubliczne.