Podczas konferencji staraliśmy się poruszyć zagadnienia, które wydały się nam najważniejsze i najbardziej interesujące dla rolników. Rozpoczęliśmy panelem dyskusyjnym, w którym wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk przekonywała, że prace nad PROW 2014-2020 powinny zakończyć się już w grudniu. Przedstawiciel Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa Jarosław Sierszchulski podsumował przygotowania do realizacji zadań systemowych, przede wszystkim wypłat dopłat bezpośrednich. Dyrektor zespołu gospodarowania zasobem biura prezesa Tomasz Ciody z Agencji Nieruchomości Rolnych odniósł się do zmian strukturalnych w polskim rolnictwie, przyszłości dzierżaw i cen gruntów rolnych. Pozostali paneliści – przedstawiciele Grupy Azoty, firm Cargill i Syngenta, banku Pekao S.A. oraz Instytutu Nowych Syntez Chemicznych – przeanalizowali wyzwania i szanse stojące przed polskim rolnictwem, tendencje na rynkach rolnych, nie tylko w Polsce, ale też na świecie.

Drugą część konferencji poświęciliśmy zagadnieniom agrotechnicznym, a w szczególności precyzyjnemu nawożeniu i efektywnej ochronie, podstawom nowoczesnej agrotechniki. Profesor Witold Grzebisz edukował na temat efektywnego gospodarowania azotem. Z kolei profesor Marek Korbas przedstawił ciekawą prelekcję na temat ewolucji w pestycydach. Natomiast doktor Stanisław Samborski przekonywał do korzyści, jakie wynikają z zastosowania technologii rolnictwa precyzyjnego. W międzyczasie rolnicy mogli wysłuchać prezentacji o produktach firm Caldena i Claas.  Część agrotechniczną zakończyła ciekawa dyskusja z udziałem wszystkich uczestników panelu oraz przedstawicieli firm Tronic i Intermag.

Po przerwie obiadowej odbył się ostatni panel dyskusyjny poświęcony finansom i ubezpieczeniom. Na początek, Aleksandra Szelągowska, dyrektor Departamentu Finansów z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowała, jakiego wsparcia i w jakich sektorach mogą się spodziewać rolnicy w 2015 r. Następnie wspólnie z przedstawicielami banków BGŻ, Pekao S.A. oraz Claas Financial Services zastanowiliśmy się nad tym, co i w jaki sposób najkorzystniej finansować. Panel zakończyliśmy dyskusją na temat tendencji na rynku ubezpieczeń, które analizowali przedstawiciele firmy Concordia.

Na zakończenie konferencji jej uczestnicy wzięli udział w zwiedzaniu Stadionu Narodowego.