Projekt opracowuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W wykazie napisano, że do zadań pełnomocnika miałoby należeć skoordynowanie działań na rzecz poprawy stabilności sytuacji cenowej na krajowych rynkach rolnych i współpraca z partnerami społecznymi w ramach poszczególnych branż sektora rolno-spożywczego, w tym z wykorzystaniem istniejących formuł współpracy.

W uzasadnieniu czytamy, że proponuje się, aby zadania pełnomocnika obejmowały też analizę potrzeb w zakresie wsparcia rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego oraz możliwości wykorzystania unijnych i krajowych instrumentów prawnych i finansowych.

Do pełnomocnika miałoby też należeć skoordynowanie działań w zakresie wsparcia rozwoju sektora przetwórstwa rolno-spożywczego w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Sektora Rolno-Spożywczego i Obszarów Wiejskich, Krajowego Planu Strategicznego oraz programów polityki spójności.

Pełnomocnik miałby też zajmować się skoordynowaniem działań związanych z funkcjonowaniem łańcucha dostaw w sektorze rolno-spożywczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Doprecyzowano, że chodzi o pozycję rolnika w łańcuchu dostaw, stosunki umowne między podmiotami łańcucha dostaw, przeciwdziałanie praktykom niekonkurencyjnym w łańcuchu dostaw, krótkie łańcuchy dostaw żywnościowych, w tym sprzedaży bezpośredniej oraz rolniczego handlu detalicznego, formy współpracy producentów rolnych, w tym spółdzielni rolniczych.