Minister Kowalczyk po raz kolejny spotkał się z prezydium NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". Dominującym tematem rozmów była trudna sytuacja na rynku zbóż i możliwe scenariusze pomocy - poinformował w czwartek resort rolnictwa.

- Musimy mieć pełną świadomość, że główną przyczyną trudności na rynku zbóż jest niska cena na rynkach światowych - podkreślił cytowany w komunikacie ministerstwa Kowalczyk. Zwrócił uwagę, że kłopoty mają przede wszystkim rolnicy z państw frontowych, do których należą: Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia i Bułgaria, ale także Czechy. Spadek światowych cen jest wynikiem bardzo niskich cen zboża z rosyjskich dostaw.

Propozycja wsparcia dla rolników

Jak podał resort, związkowcy podnosili kwestię braku możliwości dopięcia rolniczych budżetów - nie mają gdzie sprzedać zboża, a muszą kupić nawozy, które w dalszym ciągu są drogie.

Kowalczyk poinformował, że proponowana przez polski rząd forma pomocy w postaci dopłaty do zbóż w dalszym ciągu czeka na zgodę Komisji Europejskiej. Szef resortu rolnictwa przedstawił także kolejne propozycje wsparcia. Jedną z nich będą nisko oprocentowane kredyty dla rolników i podmiotów skupujących, które będą zaopatrywać się w zboże od polskich rolników. Kolejną propozycją, która będzie wymagała jednak zgody KE, będą dopłaty do transportu zbóż na eksport - wskazał.

Związkowcy poruszyli ponadto kwestię budowy magazynów na zboża bez konieczności ubiegania się o pozwolenie - podał resort.

Wicepremier poinformował, że jest wstępna zgoda na takie rozwiązanie i zostanie ono wprowadzone do przepisów w najbliższym czasie.