Biebrzański PN jest największym polskim parkiem narodowym. Chroni jedne z najcenniejszych w Europie obszary bagienne. By tereny te nie zarastały - zarastanie nie sprzyja wielu rzadkim gatunkom ptaków - nadbiebrzańskie łąki trzeba kosić. Pomocne jest tradycyjne rolnictwo.

Co roku park w sposób szczególny zwraca uwagę na różne zagadnienia, ogłaszając je wiodącymi na dany rok. Rok 2017 jest Rokiem Górnej Biebrzy.

Północna część doliny Biebrzy zwana Górną Biebrzą to miejsce w parku, gdzie większość terenów należy do prywatnych właścicieli, a nie Skarbu Państwa i - jak podaje park na swojej stronie internetowej zapowiadając Rok Górnej Biebrzy - "tu najlepiej widać współistnienie człowieka i przyrody". W tej części parku Biebrza ma swoje źródła, zachowała swą naturalność, są torfowiska.

"Głębokość warstw torfu sięga tu od 3 do 8 metrów i jest to głównie torf mszarny. Tak duże pokłady narastały przez tysiące lat od końca ostatniego zlodowacenia. Na tym terenie znaleźć można rośliny uznane za relikty polodowcowe, występuje tu także wiele innych rzadkich i ginących roślin" - podaje park. Wymieniane są np. wełnianeczka alpejska, wełnianka delikatna, storczyki, np. kukułka krwista żółtawa, rosiczki.

Ponad 20 proc. terenów basenu Górnej Biebrzy jest objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000. Bytują tu m.in. rzadkie ptaki: wodniczki, dubelty, orliki krzykliwe, błotniaki łąkowe czy pliszka cytrynowa, które preferują otwarte, podmokłe siedliska.

"Górny basen to nie tylko niezmieniona przyroda. Dobrze zachowane i bogate dziedzictwo kulturowe tego terenu świadczy o jego wartości i odrębności na tle doliny Biebrzy. Dawna architektura drewniana i sztuka tworzenia w drewnie pozostawiła na tym obszarze wiele pięknych obiektów, które przyciągają setki turystów i napawają dumą mieszkańców" - podkreśla park.

By podkreślić dziedzictwo Górnej Biebrzy, organizowane od lat przez Biebrzański Park Narodowy mistrzostwa w koszeniu podmokłych łąk dla przyrody odbędą się po raz pierwszy w okolicach wsi Suszalewo, a nie jak dotychczas na Bagnie Ławki. Najlepsi kosiarze będą rywalizować 9 września.

Park planuje również organizowanie Dni Otwartych - czyli spotkań z mieszkańcami rejonu Górnej Biebrzy. Promowana będzie nowa infrastruktura turystyczna, np. wieże widokowe w Kamiennej, Szuszalewie, Kransymborze, Koniuszkach, Kropiwnie oraz kładka w Szuszalewie - poinformował PAP Artur Wiatr z Biebrzańskiego PN. Planowany jest m.in. spływ Biebrzą połączony z akacją sprzątania rzeki, zajęcia edukacyjne z dziećmi.

Plan obchodów Roku Górnej Biebrzy nie jest zamknięty. Artur Wiatr podkreśla, że z pewnością będą dodawane kolejne wydarzenia.