Organizatorem konferencji pt. „Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie - 10 lat w Unii Europejskiej. Teraźniejszość i przyszłość" był Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach. Konferencja odbyła się 11 kwietnia 2014 roku w Auli Kryształowej SGGW.

Podczas otwarcia konferencji prof. dr hab. Wiesław Bielawski, I zastępca rektora SGGW, prorektor ds. rozwoju mówił miedzy innymi: „Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku i tym samym objęcie polskiego rolnictwa instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej otworzyło w historii polskiej wsi nowy rozdział. Jako pełnoprawny członek Unii otrzymaliśmy nowe możliwości wsparcia. Dzisiejszy obraz polskiej wsi i rolnictwa, w niczym nie przypomina tej wsi sprzed dekady. Z roku na rok poprawiają się warunki pracy, zmienia się struktura rolnictwa, rozwija się sektor rolno-spożywczy, a dzisiejsza wieś odmłodniała. Średni wiek polskiego rolnika jest najniższy w Unii Europejskiej. To wszystko stanowi ogromne wyzwanie nie tylko dla instytucji rządowych zajmujących się tym sektorem gospodarki, ale również dla uczelni rolniczych, w tym także Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego".

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń oraz opinii praktyków i przedstawicieli nauki co do osiągnięć, teraźniejszości i przyszłości polskiego rolnictwa w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej. W jej trakcie odbyły się trzy sesje plenarne oraz pięć równoległych sesji tematycznych. Łącznie podczas całego dnia poświęconego rolnictwu, gospodarce i obszarów wiejskich w kontekście 10 lat w UE zaprezentowano 55 referatów o bardzo zróżnicowanej tematyce. Dyskusje odbywały się wokół kilku głównych zagadnień: rozwoju obszarów wiejskich, przemian społecznych i środowiskowych, rolnictwa i rynków rolnych, łańcucha żywnościowego oraz finansów w rolnictwie.

Podkreśleniem ogromnego znaczenia Unii Europejskiej dla polskiego rolnictwa i gospodarki była udział w konferencji wielu znamienitych gości ze świata polityki, nauki oraz praktyki. Wśród gości byli miedzy innymi: wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, minister rolnictwa i rozwoju wsi dr Marek Sawicki, posłowie Parlamentu Europejskiego dr Czesław Siekierski i Jarosław Kalinowski oraz wielu przedstawicieli instytucji rządowych oraz przedsiębiorstw. Bardzo licznie był reprezentowany świat nauki z wielu instytucji naukowych. W konferencji licznie uczestniczyli pracownicy oraz studenci SGGW. Wraz z prof. dr. hab. Wiesławem Bielawskim, władze uczelni reprezentowali: prof. dr hab. Bogdan Klepacki, prorektor ds. dydaktyki, prof. dr hab. Andrzej Lenart, pełnomocnik rektora ds. współpracy z gospodarką, dziekani i pracownicy naukowi Wydziału Nauk Ekonomicznych na czele z dziekanem dr. hab. Jarosławem Gołębiewskim.

Patroni konferencji: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wśród patronów medialnych znalazł się miesięcznik FARMER.