„Wynegocjowane w Brukseli 28,6 mld euro na rolnictwo to niewystarczające środki aby polscy rolnicy mogli sprostać konkurencji na rynku europejskim” – stwierdzono w nim i dodano, że sytuacja rodzin rolniczych jest zagrożona. „Stąd żądamy, aby deklaracje Pana Premiera odnośnie przeniesienia 25 proc. środków z ll filara do I filara WPR oraz środków z Funduszu Spójności na Rozwój Obszarów Wiejskich były zawarte w oficjalnych dokumentach rządowych” - napisano.

Podlaska Izba Rolnicza dodała też, że ciągle niepewna jest sytuacja zakładów wywołana zakazem uboju rytualnego, odnotowuje spadek opłacalności produkcji trzody chlewnej, drobiu i wołowiny spowodowany ciągle rosnącymi koszami. „Ceny rynkowe ledwo pokrywają wzrastające koszty środków produkcji, co poważnie odbija się na sytuacji rolników. Aby taka sytuacja nie prowadziła do pogłębiania się kryzysu - potrzebne są szybkie i skuteczne działania rządu w sferze rolnictwa.

Wobec powyższego Podlaska Izba Rolnicza wnosi o wsparcie oraz zaangażowanie większych środków finansowych na polskie rolnictwo. Tak strategiczny sektor jak rolnictwo potrzebuj e strategicznej polityki” – głosi stanowisko.