Jak powiedziała rzeczniczka uczelni Małgorzata Wanke-Jakubowska, studia na kierunku Principles for Tropical Agriculture będą się odbywać w języku angielskim i są płatne.

"Porozumieliśmy się z firmą rekrutacyjną, która ma poszukiwać studentów na ten kierunek na całym świecie. Spodziewamy się, że będą to osoby z całego świata, m.in. z Afryki, Indii czy Ameryki Południowej" - dodała rzeczniczka.

Jak podkreśliła, przygotowania do otwarcia tego kierunku trwały na uczelni kilka lat. Studenci będą mogli zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również odbyć specjalistyczne praktyki.

Program studiów jest bardzo obszerny i przewiduje kształcenie studentów zarówno z zagadnień produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej oraz m.in. hydrologii, technologii żywności, genetyki czy inżynierii rolniczej.

Pomysł utworzenia takiej specjalizacji wynika zarówno z ocieplenia klimatu, jak i wiąże się z przewidywanym wzrostem ludności - szczególnie w tzw. krajach trzeciego świata. Zdaniem fachowców popyt na żywność do 2030 r. wzrośnie o 40 procent, co wymusi rozwój produkcji rolnej szczególnie na terenach tropikalnych.