Wynik tegorocznego, bardzo dobrego dla Agencji  badania, nie odbiega od ocen  osiągniętych w ubiegłym roku. Potwierdza to jednoznacznie, że wysokie oceny wystawiane ARiMR  nie są przypadkowe i że Agencja naprawdę ciężko na nie zapracowała. Jest to z całą pewnością powód do radości dla pracowników ARiMR, ale także wyzwanie, aby w kolejnym badaniu wypaść równie dobrze, a nawet lepiej.

W porównaniu z zeszłym rokiem więcej rolników przyznało wyższe oceny pracownikom ARiMR za jakość obsługi oraz ich kompetencje. W ubiegłym roku jakość obsługi  dobrze i bardzo dobrze oceniło 71 proc. badanych, w tym roku wynik ten był wyższy o 8 proc. Natomiast w 2010 r. kompetencje pracowników ARiMR wysoko oceniło 75 proc. osób, a w tegorocznym badaniu nastąpił 3 proc. wzrost takich ocen. 

W tym roku po raz pierwszy zbadano czy do zainteresowanych docierają informacje o dostępnej za pośrednictwem ARiMR ofercie instrumentów wsparcia, zasadach korzystania z tych instrumentów i efektach ich realizacji. 56 proc. badanych pozytywnie oceniło ten element, 21 proc. nie potrafiło jednoznacznie wskazać, czy takie  działania są prowadzone dobrze czy źle, 12 proc. wystawiło ARiMR złą ocenę, a 11 proc. nie miało w tej sprawie zdania.

Z przeprowadzonych ankiet wynika, że wiadomości o działaniach ARiMR rolnicy czerpią głównie z telewizji publicznej, na ten kanał komunikacyjny wskazało 50 proc. badanych. Spora grupa osób - 26 proc., informacje takie pozyskuje w placówkach Agencji, a 17 proc. ankietowanych wskazało na Internet. Z prasy ogólnopolskiej i regionalnej wiedzę o działaniach ARiMR czerpie jedynie 8 proc. badanych.

Tegoroczne badanie,  w którym wzięło udział 1500 osób mieszkających na wsi,  przeprowadzone zostało przez TNS OBOP w okresie 27 maja - 7 czerwca 2011 r.