Uprawnieni do kupna udziałów tzw. SHiUZ-ów są ich pracownicy, producenci rolni oraz inseminatorzy. Do wtorku mogli oni zapisywać się na akcje spółek w Bydgoszczy i Tulcach, a także Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu oraz Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnem.

Leszkiewicz powiedział podczas środowego posiedzenia sejmowej komisji skarbu, że uprawnieni zapisali się na 438 proc. udziałów spółki w Bydgoszczy, na 108 proc. walorów przedsiębiorstwa w Tulcach i na blisko 100 proc. udziałów Centrum w Łowiczu.

Wiceminister skarbu zapowiedział, że MSP przedłużyło do 31 stycznia termin składania wniosków w sprawie kupna udziałów Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnem. "Spółka obejmuje swym zasięgiem województwa: opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie" - podkreślił. Leszkiewicz poinformował, że do tej pory na akcje Centrum zapisało się tylko 8,3 proc. uprawnionych.

"Do 6 grudnia zarządy spółek mają przygotować listy uprawnionych, którzy się zgłosili na akcje. Potem nastąpi ich przydział. Zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji wymagana będzie jeszcze zgoda Rady Ministrów co do trybu prywatyzacji. Tam, gdzie jest więcej zapisów, będą redukcje. Jeżeli w Krasnem i Łowiczu będzie mniej chętnych niż udziałów, to wystąpimy na wiosnę do drugiej grupy uprawnionych w tym procesie, czyli podmiotów zbiorowych - grup producenckich, zrzeszeń i federacji rolnych" - zaznaczył wiceminister skarbu.

Uprawnione osoby będą mogły uzyskać preferencyjny kredyt na zakup udziałów spółek inseminacyjnych, a także gwarancje i poręczenia spłaty kredytu. Ma on być oprocentowany na 2 proc. w skali roku i można go będzie zaciągnąć na 8 lat. Kredyt będzie dostępny w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródło: farmer.pl/portalspozywczy.pl/PAP