Uczestnicy olimpiady startowali w następujących blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, ochrona i inżynieria środowiska, żywienie człowieka i gospodarstwo domowe, agrobiznes oraz leśnictwo.

W dniach 28-29 maja br. podczas finału wyłoniono trzy najlepsze szkoły. Są to:
I Zespół Szkół CKU Sypniewo;
II Zespół Szkół CKR Zduńska Dąbrowa;
III Zespół Szkół Rolniczych CKP i CKU Miętne.

 Laureaci i finaliści eliminacji centralnych przyjmowani są na uczelnie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z zakresem bloków tematycznych ustalonym przez Senaty Uczelni. Zdobywcy 3 pierwszych miejsc w danym bloku tematycznym otrzymali dodatkowo wartościowe nagrody od Komitetu Głównego oraz głównego sponsora Olimpiady – Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

źródło: farmer.pl/PIGMiUR