10 marca zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego i połączonych z nim szybkich linii kolejowych. Rolnicy z gmin Szadek i Zduńska Wola uważają, że proponowana koncepcja przebiegu trasy kolejowej jest nie do przyjęcia, bowiem zaszkodzi funkcjonowaniu wielu gospodarstw.


Przekazane do konsultacji studium zakłada budowę 1600 km nowych linii kolejowych, które prowadzić mają z dziesięciu kierunków a zbiegać się w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Od momentu przedstawienia planu budowy CPK sprzeciwiają się mu rolnicy w kilku gminach, których grunty zająłby port i związana z nim infrastruktura. Teraz dołączają do nich rolnicy z terenów, przez które mają przebiegać trasy kolejowe i drogi, stanowiące połączenia z CPK dla różnych regionów kraju. Rolnicy z powiatu zduńskowolskiego mają powody i argumenty, by ostro zaprotestować.


Jak czytamy w stanowisku powiatowego samorządu, które opublikował regionalny zarząd izb rolniczych, planowany przebieg trasy Kolei Dużych Prędkości przez gminy Szadek i Zduńska Wola skazuje mieszkańców na ogromne szkody. Oznacza bowiem zniszczenie wielu siedlisk czy podział gospodarstw rolnych, co negatywnie wpłynie na ich funkcjonowanie. Dojazd do działek za torami będzie utrudniony, a ich uprawa może się stać nieopłacalna ze względu na koszty paliwa i tracony czas. To w perspektywie będzie się wiązało z zaniechaniem użytkowania wielu gruntów rolniczych. Pogorszy się również jakość życia mieszkańców przez utrudniony dojazd do dróg gminnych, lokalnych szkół i urzędów.


Według rolniczego samorządu, planowana inwestycja naruszy ład życia zbiorowego, zagrozi środowisku naturalnemu i złamie gwarantowane konstytucją poszanowanie prawa własności. Spółka CPK uspokaja, że żaden z przedstawionych wariantów przebiegu linii kolejowych nie jest przesądzony, a o ostatecznym przebiegu torów zdecydują m.in. wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych.