30-hektarowe gospodarstwo rolne państwa Aliny i Stanisława Pietrzaków z Pawlina w podlubelskiej gminie Konopnica zostało uznane za najbezpieczniejsze w kraju. W pokonanym polu pozostawiło 1275 konkurentów.

Tegorocznej, szóstej, edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcję Pracy, patronował prezydent RP. Ideą konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

W całym kraju do konkursu zgłoszono w tym roku 1276 gospodarstw.

Źródło: Dziennik Wschodni