Tak przynajmniej wynika z badania „Polska wieś i rolnictwo 2014”, przeprowadzonego przez firmę BioStat na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Rynku Rolnego. Badaniem objęto łącznie 1500 respondentów (866 – rolnicy, 634 – nierolnicy), przeprowadzono je w lipcu-sierpniu 2014 r.

Z badania wynika, że w referendum o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej za przystąpieniem opowiedziało się 41 proc. rolników, 62 proc. nierolników i 52 proc. mieszkańców wsi. Przeciw było 5 proc. rolników, 4 proc.  nierolników i 6 proc. mieszkańców wsi.

Gdyby dziś ponownie odbyło się to referendum, za przystąpieniem byłoby 55 proc. rolników, przeciwko – 9 proc.

Na pytanie, czy UE wystarczająco dba o przyszłość rolnictwa i obszarów wiejskich, pozytywnie odpowiada więcej rolników niż mieszkańców wsi: 5 proc. rolników zdecydowanie potwierdza tę dbałość, 51 proc. raczej potwierdza. Dla mieszkańców wsi wynosi to odpowiedni 4 i 48 proc.

Najwięcej zwolenników wśród rolników deklarujących swój ponowny głos za akcesją do UE było w 2007 roku: 66 proc. deklarowało chęć oddania głosu za przystąpieniem, 7 proc. – przeciw.

W referendum unijnym z marca 2003 roku wzięło udział 58,85 proc. uprawnionych, za akcesją  oddano 77,45 proc. głosów, natomiast przeciwko - 22,55 proc. W wynikach referendum nie podano, jak głosowali mieszkańcy wsi czy rolnicy.