W spotkaniu udział wezmą m.in. komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi Dacian Ciolos, ministrowie ds. rolnictwa i rybołówstwa państw członkowskich UE, niektórych państw kandydujących do UE, a także przedstawiciele Komisji UE i Rady UE oraz organizacji rolniczych.

Nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa i rybołówstwa odbywa się raz w czasie każdej prezydencji. Tematem spotkania pod przewodnictwem Polski będzie promocja unijnych produktów rolno-żywnościowych w Unii Europejskiej i na rynkach światowych.

Dyskusja będzie prowadzona w kontekście rozpoczynających się prac nad „Zieloną Księgą w zakresie promocji i informacji o produktach rolnych", a jej celem będzie wypracowanie wspólnej koncepcji efektywnych instrumentów, pozwalających maksymalnie wykorzystać środki przeznaczone na promocję i realizować spójne cele polityki promocyjnej.

Nieformalne spotkanie ministrów to także okazja do prezentacji polskiego rolnictwa. Podczas wizyt w podwrocławskich gospodarstwach rolnych i winnicy zaproszeni goście będą mogli skosztować polskich win oraz produktów regionalnych, obejrzeć biogazownię oraz pokaz rzemiosła i piękne polskie konie.