W pilotażowym programie realizowanym w ramach w projektu „Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów" w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni" w Priorytecie IV PO KL weźmie udział 45 studentów. Kształcenie prowadzone będzie zgodnie z programem studiów niestacjonarnych w ramach specjalności agronomia i agrobiznes. Tylko w przyszłym roku akademickim będzie można podjąć nieodpłatnie studia niestacjonarne na tym kierunku.

Na studia magisterskie na kierunku rolnictwo będą przyjęci absolwenci studiów inżynierskich, kierunku rolnictwo i kierunków pokrewnych (ogrodnictwo, zootechnika) oraz absolwenci innych kierunków inżynierskich lub licencjackich, którzy uzupełnią w trakcie studiów magisterskich główne przedmioty kierunkowe i zawodowe ze studiów inżynierskich (6 przedmiotów). Rekrutacja na e-Rolnictwo odbywa się na takich samych zasadach jak dla studiów II stopnia, niestacjonarnych na kierunku rolnictwo.