W wyniku tych decyzji dzisiaj odbyło się spotkanie polsko – rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Tematem rozmów była sprawa kontyngentu zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych na 2011 rok. Uzgodniono kontyngent zezwoleń w wysokości 150 000 szt. dla każdej ze stron. Przewoźnicy polscy, w ramach tego kontyngentu, otrzymają 126 000 zezwoleń na przewozy dwustronne/tranzytowe oraz 24 000 zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich.
 
Ustalenia obejmują również  lata 2012-2013, co pozwoli zapewnić dłuższą stabilizację w transporcie międzynarodowym. Jednocześnie jest to pierwsze porozumienie ze stroną rosyjską, zapewniające możliwość zaplanowania operacji transportowych w perspektywie kilkuletniej.
      
W efekcie przyjętych ustaleń strona polska dysponuje, w porównaniu do roku ubiegłego większymi, co najmniej o ok. 20%, możliwościami przewozowymi do Federacji Rosyjskiej. Wielkość kontyngentu, jaką ustaliliśmy, jest bardziej korzystna niż w zeszłym roku. Ustalenie kontyngentu oraz uzgodnienie szybkiej wymiany zezwoleń pozwala na niezwłoczne uruchomienie operacji transportowych do/z Federacji Rosyjskiej, nawet w przeciągu kilkunastu godzin – mówi Mikołaj Karpiński, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.